Mysterys

Autor(en)
Alexander Preisinger
Organisation(en)
Institut für Geschichte
Journal
Praxis Geschichte
Seiten
52-53
Anzahl der Seiten
2
ISSN
0933-5374
Publikationsdatum
09-2021
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
601008 Geschichtswissenschaft, 503011 Fachdidaktik Geisteswissenschaften
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/mysterys(dc8a90b8-49bf-4b1d-8915-9a6ac55b38b5).html